Publikācijas

▪ Erliha, Dzintra (2007). Lūcijas Garūtas klaviermūzika. Rīga: JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, Musica Baltica, 80

 ▪ Erliha, Dzintra (2009). Lūcija Garūta - pianiste, savu skaņdarbu interprete. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, I. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds Saule, 57-73

 ▪ Erliha, Dzintra (2009). Hermanis Brauns laikabiedru liecībās un skaņierakstos. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kameransambļa katedrai 50. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, ULMA, 66-72

 ▪ Erliha, Dzintra (2009). Dzejas motīvi Lūcijas Garūtas solodziesmās. Mūzikas akadēmijas raksti, VI. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Musica Baltica, 77-92

 ▪ Erliha, Dzintra (2010). Lūcijas Garūtas kamermūzikas vērtējums Komponistu savienības jaunrades sanāksmēs (1946-1953) - laikmeta politisko, estētisko un stilistisko tendenču spogulis. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, II. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds Saule, 66-89

 ▪ Erliha, Dzintra (2010). Garūta, Lūcija. Kvēlot, liesmot, sadegt: vokālā un instrumentālā kamermūzika (CD). Teksta pielikums. Rīga: Dzintra Erliha, 23

▪ Erliha, Dzintra (2010). Lūcijas Garūtas solodziesmu interpretācija 20./21. gadsimta atskaņotājmākslas tendenču kontekstā. Radoša personība, VIII. Rīga: RPIVA Kreativitātes institūts, 280-287

▪ Erliha, Dzintra (2011). Lūcijas Garūtas Klavieru trio dažādu zemju interpretu sniegumā. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais, III. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds Saule, 253263

▪ Erliha, Dzintra (2016). CD albuma Citādas krāsas bukleta teksts (latviešu komponisti flautai un klavierēm, 2016). Rīga: LMIC/SKANI, 5.-13.lpp.

▪ Erliha, Dzintra (2017). Maijas Einfeldes Sonāte meditācija altam un klavierēm: komponistes iecere un interpretu lasījumi (krājums Mūzikas akadēmijas raksti XIII, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2016, 290.-306. lpp.). http://www.music.lv/upload/pages/30/ZPC/JVLMA_Raksti13.pdf). Krājums indeksēts EBSCO datubāzē