Dr.art. Dzintra Erliha- pianiste un muzikoloģe, starptautisko pianistu konkursu Itālijā, Francijā, Kanādā laureāte


Dzintra Erliha 2017 ©

 .