Dr.art. Dzintra Erliha- pianiste un muzikoloģe, starptautisko pianistu konkursu Itālijā, Francijā, Kanādā laureāte

https://www.youtube.com/watch?v=IjoOpzv0IC4

https://www.youtube.com/watch?v=aRg6HpH3EFQ

https://www.youtube.com/watch?v=Gmw6OdkSsyk