Konferences

▪ Erliha, Dzintra. Lūcijas Garūtas klaviermūzika pagātnes un mūsdienu perspektīvā (Letonikas II kongress. 2007. gada 30. oktobris)

▪ Erliha, Dzintra. Lūcija Garūta - pianiste, savu skaņdarbu interprete (Trešā starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils Universitātē Mūzikas zinātne šodien - pastāvīgais un mainīgais. 2008. gada 9. maijs)

 ▪ Erliha, Dzintra. Lūcijas Garūtas mūzikas vērtējums Komponistu savienības jaunrades sanāksmēs (1946-1959) - laikmeta politisko, estētisko un stilistisko tendenču spogulis (Ceturtā starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils Universitātē Mūzikas zinātne šodien - pastāvīgais un mainīgais. 2009. gada 8. maijs)

▪ Erliha, Dzintra. Dzejas un mūzikas mijiedarbe Lūcijas Garūtas vokālajā kamermūzikā (Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu seminārs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 2009. gada oktobris)

▪ Erliha, Dzintra. Lūcijas Garūtas solodziesmu interpretācija 20./21.gadsimta atskaņotājmākslas tendenču kontekstā (14. starptautiskā zinātniskā konference RPIVA Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā. 2009. gada 7. novembris)

▪ Erliha, Dzintra. Kameransambļu interpretācijas analīze: metodoloģiskās pamatnostādnes un to izmantojums Lūcijas Garūtas instrumentālo kamerdarbu kontekstā (Piektā starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils Universitātē Mūzikas zinātne šodien - pastāvīgais un mainīgais. 2010. gada 7. maijs)