International Conferences 

INTERNATIONAL CONFERENCES

▪ Erliha, Dzintra. Lūcijas Garūtas klaviermūzika pagātnes un mūsdienu perspektīvā /   The Piano Music of Lūcija Garūta: Perspectives from the Past and Present

(Letonikas II kongress. 2007. gada 30. oktobris)

▪ Erliha, Dzintra. Lūcija Garūta - pianiste, savu skaņdarbu interprete / Lūcija Garūta – Pianist and Interpreter of Her Own Music Compositions (Trešā starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils Universitātē Mūzikas zinātne šodien - pastāvīgais un mainīgais. 2008. gada 9. maijs)

▪ Erliha, Dzintra. Lūcijas Garūtas mūzikas vērtējums Komponistu savienības jaunrades sanāksmēs (1946-1959) - laikmeta politisko, estētisko un stilistisko tendenču spogulis /  The Assesment of the Chamber Music by Lūcija Garūta at Creative Meetings of the Latvian Composers` Union (1946-1953) as a Mirror Reflection of the Political, Aesthetic and Stylistic Trends of the Epoch in Question. (Ceturtā starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils Universitātē Mūzikas zinātne šodien - pastāvīgais un mainīgais. 2009. gada 8. maijs)

▪ Erliha, Dzintra. Dzejas un mūzikas mijiedarbe Lūcijas Garūtas vokālajā kamermūzikā / The Interplay of Poetry and Music in the Vocal Chamber Music of Lūcija Garūta (Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu seminārs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 2009. gada oktobris)

▪ Erliha, Dzintra. Lūcijas Garūtas solodziesmu interpretācija 20./21.gadsimta atskaņotājmākslas tendenču kontekstā / Interpretation of Lūcija Garūta vocal miniatures in context of main performing arts during 20-21 century (14. starptautiskā zinātniskā konference RPIVA Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā. 2009. gada 7. novembris)

▪ Erliha, Dzintra. Kameransambļu interpretācijas analīze: metodoloģiskās pamatnostādnes un to izmantojums Lūcijas Garūtas instrumentālo kamerdarbu kontekstā / Chamber Ensemble Interpretation Analysis: Basic Methodological Principles and Their Use in the Context of Lūcija Garūta's Instrumental Chamber Music (Piektā starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils Universitātē Mūzikas zinātne šodien - pastāvīgais un mainīgais. 2010. gada 7. maijs)